Hastanemizde Sunulan Hizmetler
22 Ekim 2021


                                          Hastanemizde Sunulan Hizmetler

Poliklinik Hizmetleri
Cerrahi Poliklinikler

 • Genel Cerrahi Polikliniği
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği
 • Ortopedi Polikliniği
 • Üroloji Polikliniği
 • Göz Hastalıkları Polikliniği
 • Kulak Burun Boğaz Polikliniği
 • Anestezi ve Reanimasyon Polikliniği

Dahili Poliklinikler

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği
 • Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği
 • Göğüs Hastalıkları Polikliniği
 • Nöroloji Polikliniği
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği
 • İç Hastalıkları Polikliniği
 • Kardiyoloji Polikliniği
 • Cildiye Polikliniği
 • Fizik Tedavi Polikliniği
 • Aile Hekimliği Polikliniği
 • Beslenme Diyet Polikliniği
 • Diyabet Polikliniği
 • GETAT Polikliniği


Hastanemizden randevu olarak Biontech ve randevusuz gelerek Sinovac Aşıları yapılmaktadır.


Acil Servis Hizmetleri
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

Laboratuvar Hizmetleri

 • Biyokimya Tetkikleri
 • Mikrobiyoloji Tetkikleri

Görüntüleme Hizmetleri

 • Ultrasonografi
 • Tomografi
 • Açık MR
 • Röntgen
 • Kemik Dansitometre
 • Panoromik Röntgen
 • Mamografi

Ameliyathane ve Sterilizasyon Hizmetleri
Klinik Hizmetleri

 • Karma Servis
 • Günübirlik Servis
 • Palyatif Bakım Servisi
 • Yoğun Bakım

Kan Bankası
Endoskopi
Kolonoskopi
Odyolojik Tetkikler