Refakatçı Kuralları
08 Ocak 2019

                                                                                                     Refakatçı Kuralları

 • Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.
 • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur.
 • Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli yanlarında bulundurmalıdır. Refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.
 • Refakatçilerin hastanemizin tüm kurallarına uyması beklenir.
 • Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.
 • Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenecektir.
 • Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde kapatılması gerekir.
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.
 • Hastanın yanında ilaçları varsa doktorunu bilgilendirmeli, Hastalar kıymetli eşyalarını yanlarında bulundurmamalıdır. Refakatçı bu durumu bu durumu kontrol etmelidir.
 • Refakatçilerin hastalarının bakımına sadece doktorun ve hemşirenin izin verdiği ölçüde yardım etmesi beklenir
 • Refakatçi ilgili hekim yada hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmamalı ,yatağını değiştirmemelidir.
 • Hemşirelerce verilen hasta bakım eğitimi kurallarına uyulmalıdır.(El hijyeni, düşme riski eğitimi)
 • Hastasının yanından ayrılacağı durumda ve refakatçi değişimlerinde hemşireye haber verilir.
 • Refakatçiler hastane içinde tütün ve alkol kullanmamalıdır.
 • Özellikli hasta gruplarının bulunduğu bölümlerde (Psikiyatri Servisi, Palyatif Bakım Ünitesi) mevzuat, bilimsel norm ve ilgili bölümün giriş-çıkış kuralları (ziyaretçi kuralları vb. ) doğrultusunda hareket edilir.