Kalite Yönetim Birimi
17 Şubat 2022

Sorumlu Başhekim Yrd. : Uzm. Dr. Selahattin BİTİK

Kalite Yönetim Direktörü : Ebru ÇELİK
Kalite Yönetim Birimi:Esra BİROL
Verimlilik Sorumlusu:Yasemin BAĞCIOĞLU


                                                   
                                      

Temel İş ve Sorumlulukları ;

* Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

* Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,

* Öz değerlendirmeleri yönetmek,

*İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmek

* Risk Yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,

* Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları(anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi,      anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerin alınması)yönetmek,

* Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,

* Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek

* Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.