İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
01 Aralık 2021

1. Uzm.Dr. Hamza BOZKURT  Başhekim (İşveren / İşveren Vekili)

2. Mücahit DEMİR- İdari ve Mali İşler Müdürü

3. Cenan YELKEN  - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

4. Uzm.Dr. Bilge OLGUN KELEŞ - İşyeri Hekimi

5. Gizem YILDIRIM - Sivil Savunma Sorumlusu

6. Tahir TOSUN (Asıl) /  Ahmet GÜMÜŞ (Yedek) - Usta, Ustabaşı veya Formen Temsilcisi

7. Ekrem AKBAŞ(Asıl) / Yavuz CENGİZ (Yedek) - Çalışan Baş Temsilcisi